Zondagsbulletin 15 november


zondagsbulletin 15 november

Welkom in de Protestantse Gemeente in Overschie.  Op zondagmorgen komen we in de kerk om te zingen, te bidden en te luisteren naar het Woord van God én om elkaar te ontmoeten. Fijn dat je er vandaag bent.    
Collectes: Bij iedere uitgang staan 2 witte bussen die bestemd zijn voor de collectes. Natuurlijk kunt u ook via de GIVT-app of via de bankrekening de collectes steunen.

Lief en Leed: Mw. W. Spek-van Vive is opgenomen in Sonneburg-Zuid Rotterdam. Ze heeft bij haar broze gezondheid ook nog corona gekregen. We wensen haar vanuit de Grote Kerk het allerbeste toe.

Ook blijft er zorg bij Cock de Hoog

Mw. J. Hagers-Uitdenbogerd hoopt 12 november 92 jaar te worden

Mw. Carla Oosterling heeft een oogoperatie ondergaan en is weer thuis.

Afgelopen week is de zus van mw. Ria Mulder overleden aan corona. Ria veel sterkte bij dit verlies.
Namens het KVW, Rita

Elke woensdagmorgen is er om 10:00 uur een ochtendgebed in de kerk. Er is een predikant die een eenvoudig morgengebed leidt. U kunt meekijken via de beeldverbinding. Op 25 november is na het ochtendgebed de Bijbelkring o.l.v. ds. Piet de Jong.

Aangescherpte Corona regels:
  • Het aantal deelnemers aan de kerkdienst beperken we tot maximaal 30 personen.
  • Als gemeente zingen we niet meer in de dienst.
  • Tot nader bericht is er geen kindernevendienst.
  • De oppas gaat wel door.
  • Het dragen van mondkapjes tijdens verplaatsingen is een advies, maar niet verplicht.
Ook willen wij u vragen om u op te geven voor de komende kerkdiensten. Dat kan door te mailen naar w.broekhuizen-houpst@versatel.nl of op vrijdag tussen 16:00 en 17:00 uur te bellen naar 010-2450960.
Alvast hartelijk dank voor de medewerking.
                                                                            
          
Voorganger:
Ds. G. van Meijeren
 
Organist:
Dhr. Jan Teeuw
 
Collectes:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Eigen Gemeente
Uitgang: Witte Bussen, zendingsbussen en orgelpijp
 
Ouderling van dienst:
Mw. Mienke Broekhuizen-Houpst
Koster: Dhr. Philip van Hoek
Beeldverbinding:
Er worden opnames gemaakt, zie www.protestantsegemeenteoverschie.nl
Oppas: Mw. Jeanne Plomp

Bloemengroeten: 
Mw. Carla Oosterling
Dhr. Cor Kunst
Bloemenbezorger:
Dhr. Jan van der Eijk

Predikant van de Protestantse Gemeente Overschie ds. Marleen Blootens, tel: 010 2107054. E-mail: dsblootens@gmail.com  

Voor informatie Stichting Grote Kerk Overschie: info@stichtinggrotekerkoverschie.nl

Kopij zondagsbulletin op woensdag naar w.broekhuizen-houpst@versatel.nl


 
 
   
   

                                                                                                                   
 
   
   
   
   
     

 
                                    
       
 
terug

ANBI-gegevens

De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.

Dienst live volgen

De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.

Kerkdienst gemist?


Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk . Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.