lITURGIE KERSTFEEST KVW 15 DECEMBER

Welkom
Rita Sluijter, voorzitter KVW

Declamatie
Ria van der Kleij

In een wereld zwart en duister
Klonken tonen zachtjes in de kilte.
Als ontdaan van glans en luister
Klonk Gods lied door kou en stilte.

Hoor een koor van eng’len in de nacht.
Zongen over vrede, welbehagen.
Van een kind zolang verwacht,
Van het licht dat nu zal dagen.

‘Eer zij God’, klonk in de velde.
‘Zie Gods zoon, als kind geboren.’
’t Waren herders die het doorvertelden
Aan een ieder die het wilde horen.

’t Werd een lied, gedragen door de tijden.
In een wereld, angstig koud en zwart.
Dwars door ziekten en door lijden
Kwam dit kind, zoon van Gods hart.

Laten wij de lofzang zingen.
Zie Gods grote liefde, laat het horen.
’t Zalk het duister eindelijk verdringen.
Zing, want Christus is voor ons geboren.

Diny Beijersbergen-Groot

Zingen:         Nu zijt wellekome
                        Once in Royal David City

                        Marja Korevaar, Hannie Mulder en Maarten van Dorp

Gebed
ds. Marleen Blootens                                     

Zingen:        Er is een roos ontloken
                        The first Noel

Schriftlezing:            Lucas 2 : 1 – 20
Marjan van der Meer

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
'Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.' Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.Meditatie: Nu zijt wellekome               
ds. Piet de Jong


Zingen:           Wij trekken in een lange stoet
                        Stille Nacht
 

 

Declamatie
Anneke de Hoog

Langzaamaan komen de donkere dagen
en verdrijven stil het late licht.
Bomen hoor je kreunend klagen:
'De winter komt in zicht.'
Bladeren vallen neer vol kleuren,
zo voortgedragen door de wind.
De herfst toont aan: Het gaat gebeuren, 
ook als je het niet prettig vindt.

Zo kruipt de tijd de dagen verder,
het lijkt wel of we er in gevangen zijn.
Maar straks zingen van ster en herder,
en: 'Een kind geboren, arm en klein.'
Hoop in het duister van de tijden
houdt door de eeuwen nog haar kracht.
Dwars door duisternis en lijden
klonk er engelenzang in zwarte nacht.

't Kind dat in de kribbe werd gevonden
is 's werelds hoop waarop men wacht.
En de zoon door God gezonden
is het licht in 's werelds donk're nacht.
Al lijken tijden zwart en duister,
en vrede verder lijkt dan ooit tevoren,
weet: Het kind komt weer in alle luister.
Het is voor ons in Bethlehem geboren!

Diny Beijersbergen-Groot


Orgelspel       Kerstmedley
Jan Teeuw


Dankgebed
ds. Marleen Blootens


Zingen:           Ere zij God


Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
 
terug

ANBI-gegevens

De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.

Dienst live volgen

De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.

Kerkdienst gemist?


Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk . Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.