PKN
Protestantse Gemeente te Overschie
 
Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Overschie!

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Overschie!

U kunt hier terecht voor wat meer informatie over de Protestanste Gemeente te Overschie en haar kerkgebouw, de verschillende activiteiten die er worden ondernomen binnen de gemeente, actualiteiten, foto's van bijzondere erediensten en andere activiteiten en informatie over aankomende diensten.

 
liturgie 29-03-2020 liturgie 29-03-2020
GROTE KERK  OVERSCHIE   -  online viering 29 maart

Het orgel speelt vanaf 9:50

Inleiding op de online kerkdienst en mededelingen
(De mededelingen kunt u terug vinden op de site)

De Paaskaars wordt aangestoken.

Wij worden stil voor God

Votum en groet

Lied 217 ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’: 1,2,3,4 

Gebed om ontferming

Lied: 547: 1,2,3

Moment voor de kinderen.
Tip: Zing in deze weken elke dag met je kinderen een liedje mee met Meester Richard.
Bijvoorbeeld ‘Onder boven voor en achter’: Hier is de link
https://www.youtube.com/watch?v=ocLMRv1W-rQ&list=RDQMzbSfczzNF2k&index=2 

Gebed om de opening van het Woord

Lezing: Johannes 11: 1 – 4, 17 – 44

Er was iemand ​ziek, een zekere ​Lazarus​ uit Betanië, het dorp waar ​Maria​ en haar zuster ​Marta​ woonden – dat was de ​Maria​ die ​Jezus​ met olie ​gezalfd​ heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke ​Lazarus​ was haar broer. De zusters stuurden iemand naar ​Jezus​ met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ​ziek.’ Toen ​Jezus​ dit hoorde zei hij: ‘Deze ​ziekte​ loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de ​Zoon van God​ geëerd zal worden.’
Toen ​Jezus​ daar aankwam, hoorde hij dat ​Lazarus​ al vier dagen in het ​graf​ lag. Betanië lag dicht bij ​Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien ​stadie, en er waren dan ook veel ​Joden​ naar ​Marta​ en ​Maria​ gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen ​Marta​ hoorde dat ​Jezus​ onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl ​Maria​ thuisbleef. Marta​ zei tegen ​Jezus: ‘Als u hier was geweest, ​Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ Jezus​ zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja,’ zei ​Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ Maar ​Jezus​ zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ ‘Ja ​Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de ​messias​ bent, de ​Zoon van God​ die naar de wereld zou komen.’

Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster ​Maria​ apart en zei: ‘De meester is er, en hij vraagt naar je.’ Zodra ​Maria​ dit hoorde ging ze naar ​Jezus​ toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar ​Marta​ hem tegemoet was gekomen. Toen de ​Joden​ die bij haar in huis waren om haar te troosten, ​Maria​ zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het ​graf​ ging om daar te weeklagen.
Zodra ​Maria​ op de plek kwam waar ​Jezus​ was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, ​Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ Jezus​ zag hoe zij en de ​Joden​ die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, ​Heer.’ Jezus​ begon ook te huilen, en de ​Joden​ zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’ Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van ​Lazarus​ kunnen voorkomen?’
Ook dit ergerde ​Jezus. Hij liep naar het ​graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ ​Marta, de zuster van de dode, zei: ‘Maar ​Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ Jezus​ zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in ​linnen​ gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. ​Jezus​ zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

Lied: 547 ‘Met de boom des levens’: 4,5,6

Preek 

Lied 905 ‘Wie zich door God alleen laat leiden’

Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

Wat is de winst als ik vol zorgen
mijn lot met ach en wee beklaag?
Vind ik er baat bij elke morgen
de dag te zien als nieuwe plaag?
Want ons verdriet en onze nood
worden door klagen maar vergroot.

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
Die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
Wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

Zing maar en bid en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

In memoriam: dhr. Zijderveld
Muziek: J.S. Bach, Jesu, bleibet meine Freude BVW 147

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze vader (we luiden de klokken tijdens het Onze vader)

Slotlied: 801 ‘Door de nacht van strijd en zorgen’: 1,3, 5, 6, 7

Zegen

 
 
coronavirus coronavirus
De Grote Kerk van Overschie in tijden van het coronavirus

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente in Overschie heeft besloten om alle activiteiten tot en met 6 april af te lassen i.v.m. de uitbraak van het coronavirus. Er zullen geen vergaderingen zijn en geen kringen. En géén kerkdiensten in de kerk. Ook het bezoekwerk leggen we tijdelijk stil en zal vooral telefonisch plaatsvinden.

Wat doen we wél?
Er is elke zondag om een online kerkdienst. Elke zondag om 10:00 kunt u afstemmen via kerkdienstgemist.nl op de Grote Kerk in Overschie. Ds. Marleen Blootens leidt online een viering, met muziek en een overdenking. We bidden met en voor elkaar en houden elkaar op deze manier op de hoogte.

Juist nu willen we elkaar helpen waar mogelijk. Betrokkenheid en hulp organiseren we als volgt:  
  • Voor praktische hulp, zoals het doen van boodschappen, kunt u bellen met Tineke Pranger.
Zij zorgt dan dat er iemand contact met u opneemt om u te helpen. Als je je hulp wilt
Aanbieden, om boodschappen te doen of kaartjes te bezorgen, kan je Tineke ook bellen of
Mailen op
Ze is bereikbaar op 06 - 19408789
  • Voor een luisterend oor, zijn alle (pastorale) ouderlingen en de beide predikanten beschikbaar. De predikanten zijn op allerlei momenten bereikbaar, maar in ieder geval kunt u hen bellen op werkdagen tussen 13:00 en 14:00.
Ds. Piet de Jong op 06-10726582 en ds. Marleen Blootens op 010 – 2107054. Email kan ook:

 
We willen graag de mogelijkheid geven aan mensen om in de Grote Kerk te bidden en een kaarsje aan te steken. Op woensdag 1 april, is de kerk open van 15:00 – 16:30. De intenties die mensen in het gebedenboek schrijven nemen we mee naar de online viering van aanstaande zondag.

We zullen ook de klokken van de kerk luiden op woensdagavond. We sluiten hiermee aan bij het initiatief ‘klokken van hoop’, waarmee de kerken een teken van hoop en verbondenheid willen laten horen. Op woensdag 1 april, 8 april, 15 april, 22 april en 29 april  luiden de klokken om 19:00.
 
Rond uitvaarten volgen we in principe de richtlijnen van de uitvaartbranche. Dat betekent dat er helaas maar een beperkte groep familieleden aanwezig kan zijn, maar de Grote Kerk is wel beschikbaar als locatie voor een plechtigheid. Om ds. Piet de Jong enigszins te beschermen zal ds. Marleen Blootens in principe de uitvaarten doen.  

Laten we vooral ook aan elkaar denken. Met een kaartje of een belletje. We proberen daarin zoveel mogelijk mensen uit onze wijk te betrekken.

Bij de kerk komt een brievenbus voor ‘oma post’. We proberen zoveel mogelijk kinderen, onder andere via de scholen, tekeningen en kaarten te laten maken. Wij verspreiden die dan weer onder de ouderen die geïsoleerd zijn.

Tot slot, als je veel thuis bent en de stilte je omringt, is dat misschien ook een kans. Een kans om te reflecteren én te bidden. Dat we in alles wat er nu gebeurt vertrouwen houden in elkaar en in God. Om te bidden voor hen die ziek zijn en angstig. Laten we elkaar niet vergeten, maar hooghouden. Juist nu.

Namens de kerkenraad,

Ds. Marleen Blootens
 


 
lees meer »
 
Volgende kerkdienst

Volgende kerkdienst
zondag 29 maart
Grote kerk
Aangepaste dienst zie het stukje hierboven 
lees meer »
 
Post voor oma's en opa,s en ouderen voedselbank

Post voor oma's en opa,s en ouderen voedselbank
 
Aan het hek van de kerk hangt een speciale brievenbus. Voor post, natuurlijk. Maar voor speciale post. Ds. Blootens heeft de Overschiese scholen benaderd met de vraag of ze hun kinderen willen vragen tekeningen, kleine knutselwerkjes en kaarten te laten maken voor ouderen. Daar is volop gehoor aan gegeven. AL ruim 120 keer kwam er post in de bus. Ook volwassenen schrijven kaarten. Inmiddels hebben ouderen boven de 75 een kaart van de kerk met een speciale post erbij ontvangen. En we blijven doorgaan want er zijn nog veel meer ouderen die graag post willen ontvangen. Wil je/U meedoen: de brievenbus is geduldig!

Actie voor de Voedselbank
Veel cliënten van de voedselbank kregen afgelopen week minder voedsel dan gewoonlijk. Hier was de hamsterwoede wel erg te merken: te weinig voedsel werd gedoneerd. Hoe het de komende weken gaat moeten we nog afwachten maar om te zorgen dat er een voorraad komt waaruit geput kan worden is er de afgelopen dagen een actie gestart: bij de kerk staat  tot zaterdag van 9.00-12.00 een doos waarin potten en blikken soep/groenten, pasta en pastasaus gestopt kunnen worden.
 
 
Rekeningnummers banken kerk Rekeningnummers banken kerk

Als u uw gift wil geven dan kan dat via Givit maar ook via deze rekeningnummers
Het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is: NL97INGB0009114819

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL91RABO0141500077
 
Geven met Givt Geven met Givt
Geven met Givt
Heeft u dat ook regelmatig: geen of niet genoeg contant geld op zak. Zeker op zondagmorgen is dat lastig. U wilt geven aan de collectes en merkt dat u niet genoeg (klein)geld heeft. Of u wilt juist extra doneren maar ziet dat uw portemonnee haast leeg is. Of u kijkt via Kerkdienst Gemist en wilt meedoen met de collecte. Geen nood. Vanaf eind augustus is het mogelijk om elektronisch te doneren via de GIVT- App.
Wat is dit? U kunt dan met uw smartphone tijdens de collecte doneren.
Hoe gaat dat dan? U download de Givt-app in de App store van Apple (iOS) of in Google Play (Android). Na het doorlopen van het menu, waarbij u eenmalig een aantal persoonlijke gegevens invult om zo een machtiging af te geven bent u klaar om te geven.
Maar hoe dan? Aan de collecte zakken worden scanners gemonteerd. U houdt uw ingevulde collecte bedrag langs de scanner en klaar!
Er zijn toch altijd 2 collectes? Jazeker, u ziet op uw app ook 2 collectes staan, u vult de bedragen in wanneer de collectes beginnen en bij de eerste collecte zak worden beide bedragen geïnd. U ziet op uw scherm een bevestiging van het geven. De collectebedragen worden op het zogenoemde dashboard gewoon gesplitst. De beheerder van het dashboard ziet waaraan gegeven wordt. Deze beheerder kan niet zien wie er geeft dus privacy is gewaarborgd. U kunt zelf in de app een overzicht van uw giften terugvinden.
Moet mijn telefoon dan aan blijven staan tijdens de dienst? Zeker niet. Wel moet de bluetooth ingeschakeld zijn omdat uw telefoon het signaal van de scanner op moet pikken.
Kan ik ook geven wanneer ik kijk naar kerkdienst gemist? Jazeker, graag zelfs!
U vult de bedragen in die u wilt geven. U zoekt in uw Givt app in de lijst naar de Protestantse Kerk Nederland (PKN)Rotterdam Overschie en u doneert.  Er staat nog geen icoontje bij Kerkdienst gemist en u hoeft niet via een QR code te geven. Het gaat precies zoals in de kerk.
Ik heb mij vergist in de gegeven bedragen, wat nu? Geen paniek. Via stornering van uw bankrekeningnummer kunt u binnen 3 dagen het bedrag terug laten storten.
Blijft geven via de collectezakken bestaan? Jazeker! Daar verandert niets aan.
Ik heb nog veel vragen, bij wie kan ik terecht? Een aantal mensen is gevraagd om meteen, wanneer de scanners op de collectezakken zitten, te gaan geven. Kijkt u eens rond wie dat zijn en stel daaraan uw vragen. Ook kunt u via de website van Givt, www.givtapp.net, veel antwoorden op uw vragen vinden. Bovendien zullen er folders in de kerk liggen waarop het een en ander aan informatie staat zoals veiligheid, privacy, enz.

Hierbij een link naar Givit en dan zoekt u in een lijst naar PKN protestantse gemeente Overschie en kunt u uw gift geven
https://vimeo.com/398825744.

 
 
 
ANBI-gegevens
De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.
 
Dienst live volgen
De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.
 
Kerkdienst gemist?

Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk  woensdag 11 maart. Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.