CONTACT

Grote Kerk Overschie
Overschiese Dorpsstraat 95
3043 CP Rotterdam
010 - 4152425
Dominee
predikant@protestantsegemeenteoverschie.nl

 
Kerkelijk werker

Scriba
mw Mienke Broekhuizen-Houpst
010-2450960
w.broekhuizen-houpst@versatel.nl
scriba@grotekerkoverschie.nl

Kerkenraad

Voorzitter
dhr. Martin Plomp
tel. 010-4651629
martin@plompweb.nl

Ouderlingen
Dhr Piet Hein Both
Mw. An Witte, voorzitter kerkrentmeesters
Mw. Koos van Kalfsbeek,
Mw Mienke Broekhuizen-Houpst
Mw Nellie Boer- Speelman

Diakenen

Voorzitter
Mw. Tineke  Pranger-van der Stap, 7528628, tinekepranger@gmail.com

Dhr. Jan Kok
Dhr. Rabin Somai
 

Zondagsbulletin
(Kopij voor het zondagbulletin uiterlijk de 
woensdag vantevoren schriftelijk inleveren)
Mw. Mienke Broekhuizen-Houpst
w.broekhuizen-houpst@versatel.nl

Kerkblad
Kopij voor het kerkblad + abonnement kunt u in de brievenbus aan het hek van de kerk doen of mailen naar Mw. Janneke van der Hooft van der Kooij (Kerkrentmeester) tel. 010-4373419
kerkblad@grotekerkoverschie.nl 

Webmasters
Dhr. Ton van der Meijden
tvandermeijden@zonnet.nl 

terug

ANBI-gegevens

De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.

Dienst live volgen

De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.

Kerkdienst gemist?


Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk . Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.