PKN
Protestantse Gemeente te Overschie
 
liturgie 29-03-2020 liturgie 29-03-2020
GROTE KERK  OVERSCHIE   -  online viering 29 maart

Het orgel speelt vanaf 9:50

Inleiding op de online kerkdienst en mededelingen
(De mededelingen kunt u terug vinden op de site)

De Paaskaars wordt aangestoken.

Wij worden stil voor God

Votum en groet

Lied 217 ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’: 1,2,3,4 

Gebed om ontferming

Lied: 547: 1,2,3

Moment voor de kinderen.
Tip: Zing in deze weken elke dag met je kinderen een liedje mee met Meester Richard.
Bijvoorbeeld ‘Onder boven voor en achter’: Hier is de link
https://www.youtube.com/watch?v=ocLMRv1W-rQ&list=RDQMzbSfczzNF2k&index=2 

Gebed om de opening van het Woord

Lezing: Johannes 11: 1 – 4, 17 – 44

Er was iemand ​ziek, een zekere ​Lazarus​ uit Betanië, het dorp waar ​Maria​ en haar zuster ​Marta​ woonden – dat was de ​Maria​ die ​Jezus​ met olie ​gezalfd​ heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke ​Lazarus​ was haar broer. De zusters stuurden iemand naar ​Jezus​ met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ​ziek.’ Toen ​Jezus​ dit hoorde zei hij: ‘Deze ​ziekte​ loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de ​Zoon van God​ geëerd zal worden.’
Toen ​Jezus​ daar aankwam, hoorde hij dat ​Lazarus​ al vier dagen in het ​graf​ lag. Betanië lag dicht bij ​Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien ​stadie, en er waren dan ook veel ​Joden​ naar ​Marta​ en ​Maria​ gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen ​Marta​ hoorde dat ​Jezus​ onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl ​Maria​ thuisbleef. Marta​ zei tegen ​Jezus: ‘Als u hier was geweest, ​Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ Jezus​ zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja,’ zei ​Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ Maar ​Jezus​ zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ ‘Ja ​Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de ​messias​ bent, de ​Zoon van God​ die naar de wereld zou komen.’

Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster ​Maria​ apart en zei: ‘De meester is er, en hij vraagt naar je.’ Zodra ​Maria​ dit hoorde ging ze naar ​Jezus​ toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar ​Marta​ hem tegemoet was gekomen. Toen de ​Joden​ die bij haar in huis waren om haar te troosten, ​Maria​ zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het ​graf​ ging om daar te weeklagen.
Zodra ​Maria​ op de plek kwam waar ​Jezus​ was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, ​Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ Jezus​ zag hoe zij en de ​Joden​ die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, ​Heer.’ Jezus​ begon ook te huilen, en de ​Joden​ zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’ Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van ​Lazarus​ kunnen voorkomen?’
Ook dit ergerde ​Jezus. Hij liep naar het ​graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ ​Marta, de zuster van de dode, zei: ‘Maar ​Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ Jezus​ zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in ​linnen​ gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. ​Jezus​ zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

Lied: 547 ‘Met de boom des levens’: 4,5,6

Preek 

Lied 905 ‘Wie zich door God alleen laat leiden’

Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

Wat is de winst als ik vol zorgen
mijn lot met ach en wee beklaag?
Vind ik er baat bij elke morgen
de dag te zien als nieuwe plaag?
Want ons verdriet en onze nood
worden door klagen maar vergroot.

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
Die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
Wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

Zing maar en bid en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

In memoriam: dhr. Zijderveld
Muziek: J.S. Bach, Jesu, bleibet meine Freude BVW 147

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze vader (we luiden de klokken tijdens het Onze vader)

Slotlied: 801 ‘Door de nacht van strijd en zorgen’: 1,3, 5, 6, 7

Zegen

 
terug
 
 
ANBI-gegevens
De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.
 
Dienst live volgen
De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.
 
Kerkdienst gemist?

Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk  woensdag 11 maart. Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.