PKN
Protestantse Gemeente te Overschie
 
liturgie zondag 13 september liturgie zondag 13 september
GROTE KERK  OVERSCHIE – 20 september 2020.
Start van het kerkelijk seizoen.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

De kaarsen worden aangestoken en wij worden stil voor God

Votum en groet

Lied 215 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’: 1,2,3,4,5

Inleiding op de dienst

Gebed om ontferming
  
Glorialied: 146c ‘Alles wat adem heeft, love de Here’: 1, 3, 7

Moment met de kinderen

Gebed om de opening van het Woord

Lezing O.T: Jona 3: 10 – 4: 11

Zingen: Psalm 145: 3,6

Lezing N.T.: Mattheus 19: 27  - 20: 16

Daarop vroeg Petrus: ‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?’ Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” “Niemand wilde ons in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: “Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?”
Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

Zingen: 210 ‘God van hemel, zee en aarde: 1,2,3

PreekLuisterlied Lauren Daigle ‘You say’

I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough
Every single lie that tells me I will never measure up.
Am I more than just the sum of every high and every low?
Remind me once again just who I am, because I need to know,
You say I am loved when I can't feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
and You say I am held when I am falling short
and when I don't belong, oh, You say I am Yours
and I believe, what You say of me, I believe

The only thing that matters now is everything You think of me
in You I find my worth, in You I find my identity,
You say I am loved when I can't feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
and You say I am held when I am falling short
when I don't belong, oh, You say I am Yours
and I believe, what You say of me. Oh, I believe

Taking all I have and now I'm layin' it at Your feet
You'll have every failure God, You'll have every victory,
You say I am loved when I can't feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
You say I am held when I am falling short
when I don't belong, oh, You say I am Yours
and I believe (I), oh, I believe (I)
What You say of me, I believe

Hierna komen de kinderen terug 

Dankgebed  voorbeden  stil gebed  Onze Vader

Voorstellen predikant in opleiding Anton Rolfes

Zingen 975: 1,2,3 ‘Jezus roept hier mensen samen’

Zegen

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, Uw naam ter eer!

 
terug
 
 
ANBI-gegevens
De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.
 
Dienst live volgen
De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.
 
Kerkdienst gemist?

Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk . Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.