kerkbrief

MEDITATIE
Houd Gij mij in uw hoede,
Gij die uw schapen telt,
o bron van al het goede
waaruit mijn leven welt

Gij die mijn ziel wilt laven
met liefelijke spijs,
Gij overstelpt met gaven
tot in het Paradijs

Even een korte brief vanuit de Grote Kerk. Omdat dit jaar alles zo anders is. Geen feestelijke Palmzondag. Geen Stille Weekvieringen met  Avondmaal op donderdag in de Grote Kerk. Op Goede Vrijdag een eenvoudige viering en straks met Pasen een lege kerk. De oudsten onder ons kunnen zich niet herinneren dat het in de oorlog indertijd zo stil was. We mogen ook niet even bij u langs komen, alleen wat zwaaipastoraat voor uw raam en bij de deur op veilige afstand. Het moet, we weten waarom en we doen gewoon allemaal ons best.


Maar het is wel heel verdrietig. Vooral omdat het ook op het Paasfeest zo stil moet blijven.  Er galmt geen juichende toon, hooguit vanuit de ipad of de radio. We willen u op uw kamer of appartement of huis alleen een hart onder de riem steken en u  met deze brief zeggen: U bent niet vergeten. Ook dit jaar wordt het Pasen. Jezus leeft.

Met de woorden van Paul Gerhard bidden we deze dagen:
houdt Gij ons in uw hoede!
Gij die uw schapen telt. Een goede herder is altijd er een, die rond kijkt en zijn schapen telt. Schapen liepen in de bijbel gewoon overal rond. Niet opgesloten tussen sloten en paaltjes. Elk uur keek de herder rond. Of hij alle schapen nog zag. Dat doet Jezus ook in deze stille dagen.  Al lijkt het dat wij elkaar even niet zien, Jezus kijkt rond en blijft tellen.

   Voor ons intussen een aansporing ook naar elkaar om te kijken. Met deze brief doen we dat. Geef de brief ook door aan je buren. We zijn in elkaars gedachten. En in onze gebeden. We zijn niet alleen. Pasen laat zich niet tegen houden. Ook niet door een virus.
    
      Namens de kerkenraad en alle vrijwilligers
   ds Marleen Blootens  en  ds Piet de jong

3 april 2020

GEDICHT
Ballade van een ezel

Ik ben een ezel die wat staat te dromen,
Een lastdier zoals alle ezels zijn,
Aan zware vrachten kan ik niet ontkomen,
Ik draag ze in de felle zonneschijn.

Ik word gedreven over smalle paden,
Een zweepslag zegt mij links of rechts te gaan,
Mijn kleine lijf is altijd overladen
En in mijn huid staan striemen van ’t slaan.

Ik ben de minste onder alle dieren,
Ik ben een ezel, ik tel niet zo mee.
Behalve één keer toen men feest ging vieren,
Toen liep ik vooraan in de optocht mee.

Ik droeg een koning op mijn grauwe haren,
Een koning zonder scepter, zonder kroon.
Ik zie de palmen nog na al die jaren
En nu nog hoor ik: leve Davids Zoon.

Ik ben een ezel die wat staat te dromen.
Mijn oren houden stil de wacht.
Misschien zal Hij vandaag of morgen toch weer komen
En zal ik de eerste zijn naar wie Hij lacht.

Hanna Lam
Lied 321 : 1 – 5VANUIT DE KERKENRAAD

Dit kopje klopt niet helemaal. Ook de kerkenraad heeft begin maart besloten niet meer fysiek met elkaar te vergaderen. Wel komt het moderamen, met de nodige voorzichtigheid en afstand, bij elkaar.
Op initiatief van Marleen zijn wij gaan brainstormen op welke wijze wij contact houden met de gemeenteleden, met u dus.
In de eerste plaats wilden wij de kerkdiensten met een beperkt aantal personen voortzetten.
De gastpredikanten zijn afgezegd. Tot en met Pinksteren leidt Marleen de meeste van onze diensten.
Bij deze diensten streven wij ernaar dat de volgende personen aanwezig zijn: De dominee, een ouderling, een koster, 1 a 2 zangers en iemand die de beeldverbinding verzorgt. Dus ook al is de kerk open en hoort u de klokken luiden, we willen u echt met klem vragen om gewoon thuis te blijven. Hopelijk heeft u de uitzendingen inmiddels live of later kunnen volgen.

Ook zijn er mooie initiatieven ontwikkeld zoals het ophangen van een grote bus waar kinderen tekeningen in kunnen deponeren. Deze tekeningen worden dan met een kaart bezorgd bij de oudere gemeenteleden, ouderen in Overschie van wie wij weten dat zij wel een vrolijk berichtje kunnen gebruiken.
Zoals de mensen in Den Hoogenban en in Stadszicht.
In samenwerking met het KVW proberen we met onze ouderen goed contact te houden.

Naast deze steun hebben we vanuit de diaconie een hulplijn opgezet. We hebben veel vrijwilligers die willen helpen. Zowel gemeenteleden als buren proberen we te ondersteunen door boodschappen te doen, post te bezorgen of spullen van de Voedselbank in te zamelen. Het is hartverwarmend hoe veel mensen er voor elkaar klaar staan.

Graag willen wij ook door middel van deze brief u wekelijks bereiken. Deze brief is voor u persoonlijk en biedt hopelijk een woord van troost en informatie die u kan helpen.

De kerk is op woensdagmiddag open van 15:00 - 16:30 én de klokken blijven elke woensdagavond luiden als teken van hoop.

Alleen in de week dat het kerkblad wordt bezorgd zal deze brief niet verschijnen.
We willen u vragen, indien mogelijk, uw  emailadres en mobiele nummer te sturen aan:
kerkblad@grotekerkoverschie.nl
Zodat deze kerkbrief, om de bezorgers veel werk te besparen, digitaal kan worden verstuurd. Gemeenteleden zonder mailadres, ontvangen de brief gewoon in hun brievenbus.

Juist in deze uitzonderlijke tijd, waarin wij worden stilgezet bij de kwetsbaarheid van de mensheid, wens ik u het vertrouwen in God, Zijn zegen en Zijn liefdevolle bescherming toe.

Martin Plomp
Voorzitter kerkenraad

SAM’S KLEDINGACTIE

De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie die zou plaatsvinden op 24 april gaat niet door. Deze is verschoven naar oktober dit jaar. De datum volgt nog.

 
terug

ANBI-gegevens

De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.

Dienst live volgen

De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.

Kerkdienst gemist?


Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk . Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.