PKN
Protestantse Gemeente te Overschie
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
 1. Is er in 2018 € 16.000 ontvangen voor Herstel lage delen leidaken 2018 van de Stichting Steunfonds tot behoud Grote Kerk.
Dit bedrag is op 22-02-2019 ontvangen op rekening ING 009114819 
 1. Er is een legaat ontvangen van D.C. van Dijk. Kan ik hiervan een kopie van de stukken van de notaris ontvangen? Heeft dit legaat een bestemming meegekregen van de erflater? En wilt u dit toevoegen aan een reserve?
Hier zijn geen stukken van. De zwager van de heer van Dijk heeft het bedrag zonder schrijven overgemaakt. Er is ook geen bestemming opgegeven. We willen dit in het resultaat verwerken, zonder specifieke bestemming.
 1. In 2018 is de jaarrekening naar FRISS model. Daarom zijn er wat aanpassingen. Daarbij loop ik tegen de dotatie aan van de voorziening onderhoud. Deze is nu verwerkt als kostenpost bij het onderhoud van de monumentale kerk. In feite is de dotatie een toevoeging aan een fonds of reserve, het betreft namelijk ontvangen giften met een bestemming. Wilt u de dotaties via de voorziening onderhoud laten lopen of kunnen de ontvangen giften toegevoegd worden aan een onderhoudsreserve.
Wat mij betreft bouwen we de voorziening af en kunnen dotaties worden toegevoegd aan de onderhoudsreserve. Echter, volgens mij hebben we die nu niet. Kan er een reserve worden gevormd?
Misschien ook in relatie tot de onttrekking aan de voorziening (punt 8). In ieder geval wil ik deze bijdrages niet via de lasten laten lopen.
 1. Ligt er aan de voorziening onderhoud een lange termijn onderhoudsplan ten grondslag. Zo ja kunnen wij deze ontvangen.
Ja, verstuurd op 16/10/19
 1. Wanneer is de jaarrekening 2017 vastgesteld?
De Kerkenraad heeft op 16 mei de jaarrekening goedgekeurd en vastgesteld.
 1. Heeft u over 2018 de Energiebelasting teruggevraagd. Zo ja, kan ik een kopie daarvan ontvangen, dan neem ik dat nog op als vordering.
Op 18 maart is € 713,00 terug ontvangen.
Op 10 mei is 2076,00 ontvangen.
Beide op rekening ING 009114819 
 1. Wilt u de goedgekeurde begroting 2018 aan ons doorsturen, dan voegen wij die nog toe aan het concept.
Ja, verstuurd op 16/10/19
 1. Zijn er nog bedragen die u wilt doteren of onttrekken aan de reserves/fondsen/voorzieningen?
Ja,
 het verschil tussen de BRIM uitgaven en de specifieke inkomsten (BRIM, Stichting, 16k steunfonds) afboeken van voorziening
restant verschil afboeken van reserve nieuw beleid. Deze reserve is gevormd om verliezen in jaarrekening te compenseren. Was voorwaarde voor aanstelling nieuwe predikant.
 1. Zijn er nog overlopende posten die niet zijn opgenomen in de jaarrekening, maar die u nog toe wilt voegen.
Ja, een verzoek tot bijdrage aan de stichting grote kerk van 1.200 voor de energielasten. Hierop heeft de stichting positief geantwoord en inmiddels is het bedrag overgemaakt. Zou je dit bedrag willen boeken als positieve lasten?
 1. De paginanummering heb ik handmatig gecorrigeerd. Dit wordt in een tweede concept aangepast.
Geen probleem
 1. Wilt u de algemene informatie 1 en 2 doornemen, en correcties doorgeven
     Vraag belijdende leden en doopleden staat uit. Antwoord volgt.
Er hebben wat bestuurlijke mutaties plaatsgevonden
Voorzitter:  J.D.Witte-Hoolboom 
                      
Secretaris:   K. van Kalsbeek                               
                                            

Mijn emailadres is
 •  
 
 1. In het FRISS model is een verslag van het CvK openomen, blz. 4. Dit moet u zelf schrijven. Een korte toelichting van hoe en wat vindt u op bladzijde 4. Wilt u het aanleveren in Word. Wellicht kunt u dit maken, wanneer bovenstaande gevraagde informatie is verwerkt in het concept.
Zal ik doen zodra ik een nieuw concept heb ontvangen. Mogelijk al eerder op basis van de huidige cijfers
 
 1. Gevraagde mutaties:
 • ING088 201800005 30/04/20 18 april 2018
Aanm Bouwmeester/vloeren Grote kerk 28.140,14 0,00 28.140,14 32.931,82 Concept 5
Graag Boeken onder BRIM
 
 • ING819 201800046 11/11/20 18 november 2018
St. Grote Kerk /bijzondere bijdr 0,00 10.802,00 -10.802,00 11.239,60 Concept 46
Graag boeken onder Subsidies en bijdragen derden
 
 • ING819 201800026 24/06/20 18 juni 2018
 v Krimpen/decl. kerktuin 393,81 0,00 393,81 33.430,08 Concept 26
  graag boeken onder overige lasten kerkgebouw
 
 • MEMO 201800010 01/01/20 18 januari 2018
Poster etc. kerkbalans 2018 158,27 0,00 158,27 158,27 Concept
  Graag boeken onder drukwerk
 
 • ING819 201800006 05/02/20 18 februari 2018
DM desk brieven kerkbalans  368,44 0,00 368,44 560,19 Concept 6
  Graag boeken onder drukwerk
 
 • ING819 201800007 12/02/20 18 februari 2018
monumentenwacht 1.316,25 0,00 1.316,25 1.316,25 Concept 7
Graag boeken onder BRIMVoor nadere vragen kunt u terecht bij Jeroen van der Meer,
terug
 
 
ANBI-gegevens
De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.
 
Dienst live volgen
De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.
 
Kerkdienst gemist?

Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk  woensdag 11 maart. Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.