PKN
Protestantse Gemeente te Overschie
 
G. Voorgenomen bestedingen G. Voorgenomen bestedingen
Begroting 2019
De onderstaande begroting 2019 is conform planning eind 2018 vastgesteld in de Kerkenraad. Hierna is
deze begroting gepubliceerd in het kerkenblad en ter inzage gelegd. Momenteel ligt de begroting ter
definitieve goedkeuring voor aan het Regionaal College van Beheerszaken. Hoewel het niet de
verwachting is, kan de begroting 2019 nog wijzigen.
Begroting Begroting
2019 2018
Credit (Baten)
baten onroerende zaken 7.500 7.324
rentebaten en dividenden 4.635 5.310
opbrengsten uit stichtingen /kassen en fondsen - -
bijdrage levend geld 103.010 101.900
door te zenden collecten - -
bijdrage stichting 15.000 15.000
overige bijdrages 14.109 31.430
144.254 160.964
Debet (Lasten)
Lasten monumentaal kerkgebouw 54.850 116.350
pastorie(ën) 2.350 2.200
niet-monumentaal orgel - -
afschrijvingen 4.110 4.110
Pastoraat 90.250 86.800
lasten kerkdiensten,catechese,etc 6.000 6.000
verplichtingen/bijdragen andere organen 8.705 8.950
salarissen en vergoedingen 3.900 14.900
overige kosten personeel/vrijwiliigers 4.500 1.500
kosten beheer en administratie 12.605 9.675
rentelasten/bankkosten 2.500 2.500
Diaconaal werk regionaal/provincionaal/landelijk - -
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 2.800
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen - -
streekgemeenten - -
aandeel in lasten federatie - -
overige lasten en baten - -
189.770 255.785
Saldo baten lasten -45.516 - -94.821
Voorziening onderhoud* (via resultaat) 46.500
Rekeningresultaat -45.516 - -48.321
Pastoraat/nieuw beleid 47.750 48.500
Overige toevoegingen/onttrekkingen -2.250 -
Toelichting
De begroting 2019 is opgesteld in lijn met de begroting 2018 en de realisatie 2017. Het saldo bedraagt ca
€ 45.500 negatief. Dit begrote tekort zal worden opgevangen door de hiervoor gevormde
bestemmingsreserve Pastoraat/Nieuw Beleid.
De begroting 2019 is opgesteld op basis van de begroting 2018 en de realisatie 2017. De belangrijkste
wijzigingen ten opzichte van de begroting 2018 zijn:
 Er zijn minder onderhoudswerkzaamheden gepland, de begrote baten en lasten zijn lager
 De post pastoraat is geïndexeerd met ca 4%.
 Er zijn minder kosten begroot voor ondersteunend pastoraal werk
 Er zijn kosten begroot voor een folder en een vrijwilligersdag.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij Jeroen van der Meer, 2019
De onderstaande begroting 2019 is conform planning eind 2018 vastgesteld in de Kerkenraad. Hierna is
deze begroting gepubliceerd in het kerkenblad en ter inzage gelegd. Momenteel ligt de begroting ter
definitieve goedkeuring voor aan het Regionaal College van Beheerszaken. Hoewel het niet de
verwachting is, kan de begroting 2019 nog wijzigen.
Begroting Begroting
2019 2018
Credit (Baten)
baten onroerende zaken 7.500 7.324
rentebaten en dividenden 4.635 5.310
opbrengsten uit stichtingen /kassen en fondsen - -
bijdrage levend geld 103.010 101.900
door te zenden collecten - -
bijdrage stichting 15.000 15.000
overige bijdrages 14.109 31.430
144.254 160.964
Debet (Lasten)
Lasten monumentaal kerkgebouw 54.850 116.350
pastorie(ën) 2.350 2.200
niet-monumentaal orgel - -
afschrijvingen 4.110 4.110
Pastoraat 90.250 86.800
lasten kerkdiensten,catechese,etc 6.000 6.000
verplichtingen/bijdragen andere organen 8.705 8.950
salarissen en vergoedingen 3.900 14.900
overige kosten personeel/vrijwiliigers 4.500 1.500
kosten beheer en administratie 12.605 9.675
rentelasten/bankkosten 2.500 2.500
Diaconaal werk regionaal/provincionaal/landelijk - -
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 2.800
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen - -
streekgemeenten - -
aandeel in lasten federatie - -
overige lasten en baten - -
189.770 255.785
Saldo baten lasten -45.516 - -94.821
Voorziening onderhoud* (via resultaat) 46.500
Rekeningresultaat -45.516 - -48.321
Pastoraat/nieuw beleid 47.750 48.500
Overige toevoegingen/onttrekkingen -2.250 -
Toelichting
De begroting 2019 is opgesteld in lijn met de begroting 2018 en de realisatie 2017. Het saldo bedraagt ca
€ 45.500 negatief. Dit begrote tekort zal worden opgevangen door de hiervoor gevormde
bestemmingsreserve Pastoraat/Nieuw Beleid.
De begroting 2019 is opgesteld op basis van de begroting 2018 en de realisatie 2017. De belangrijkste
wijzigingen ten opzichte van de begroting 2018 zijn:
 Er zijn minder onderhoudswerkzaamheden gepland, de begrote baten en lasten zijn lager
 De post pastoraat is geïndexeerd met ca 4%.
 Er zijn minder kosten begroot voor ondersteunend pastoraal werk
 Er zijn kosten begroot voor een folder en een vrijwilligersdag.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij Jeroen van der Meer, 2019
De onderstaande begroting 2019 is conform planning eind 2018 vastgesteld in de Kerkenraad. Hierna is
deze begroting gepubliceerd in het kerkenblad en ter inzage gelegd. Momenteel ligt de begroting ter
definitieve goedkeuring voor aan het Regionaal College van Beheerszaken. Hoewel het niet de
verwachting is, kan de begroting 2019 nog wijzigen.
Begroting Begroting
2019 2018
Credit (Baten)
baten onroerende zaken 7.500 7.324
rentebaten en dividenden 4.635 5.310
opbrengsten uit stichtingen /kassen en fondsen - -
bijdrage levend geld 103.010 101.900
door te zenden collecten - -
bijdrage stichting 15.000 15.000
overige bijdrages 14.109 31.430
144.254 160.964
Debet (Lasten)
Lasten monumentaal kerkgebouw 54.850 116.350
pastorie(ën) 2.350 2.200
niet-monumentaal orgel - -
afschrijvingen 4.110 4.110
Pastoraat 90.250 86.800
lasten kerkdiensten,catechese,etc 6.000 6.000
verplichtingen/bijdragen andere organen 8.705 8.950
salarissen en vergoedingen 3.900 14.900
overige kosten personeel/vrijwiliigers 4.500 1.500
kosten beheer en administratie 12.605 9.675
rentelasten/bankkosten 2.500 2.500
Diaconaal werk regionaal/provincionaal/landelijk - -
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 2.800
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen - -
streekgemeenten - -
aandeel in lasten federatie - -
overige lasten en baten - -
189.770 255.785
Saldo baten lasten -45.516 - -94.821
Voorziening onderhoud* (via resultaat) 46.500
Rekeningresultaat -45.516 - -48.321
Pastoraat/nieuw beleid 47.750 48.500
Overige toevoegingen/onttrekkingen -2.250 -
Toelichting
De begroting 2019 is opgesteld in lijn met de begroting 2018 en de realisatie 2017. Het saldo bedraagt ca
€ 45.500 negatief. Dit begrote tekort zal worden opgevangen door de hiervoor gevormde
bestemmingsreserve Pastoraat/Nieuw Beleid.
De begroting 2019 is opgesteld op basis van de begroting 2018 en de realisatie 2017. De belangrijkste
wijzigingen ten opzichte van de begroting 2018 zijn:
 Er zijn minder onderhoudswerkzaamheden gepland, de begrote baten en lasten zijn lager
 De post pastoraat is geïndexeerd met ca 4%.
 Er zijn minder kosten begroot voor ondersteunend pastoraal werk
 Er zijn kosten begroot voor een folder en een vrijwilligersdag.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij Jeroen van der Meer, 2019
De onderstaande begroting 2019 is conform planning eind 2018 vastgesteld in de Kerkenraad. Hierna is
deze begroting gepubliceerd in het kerkenblad en ter inzage gelegd. Momenteel ligt de begroting ter
definitieve goedkeuring voor aan het Regionaal College van Beheerszaken. Hoewel het niet de
verwachting is, kan de begroting 2019 nog wijzigen.
Begroting Begroting
2019 2018
Credit (Baten)
baten onroerende zaken 7.500 7.324
rentebaten en dividenden 4.635 5.310
opbrengsten uit stichtingen /kassen en fondsen - -
bijdrage levend geld 103.010 101.900
door te zenden collecten - -
bijdrage stichting 15.000 15.000
overige bijdrages 14.109 31.430
144.254 160.964
Debet (Lasten)
Lasten monumentaal kerkgebouw 54.850 116.350
pastorie(ën) 2.350 2.200
niet-monumentaal orgel - -
afschrijvingen 4.110 4.110
Pastoraat 90.250 86.800
lasten kerkdiensten,catechese,etc 6.000 6.000
verplichtingen/bijdragen andere organen 8.705 8.950
salarissen en vergoedingen 3.900 14.900
overige kosten personeel/vrijwiliigers 4.500 1.500
kosten beheer en administratie 12.605 9.675
rentelasten/bankkosten 2.500 2.500
Diaconaal werk regionaal/provincionaal/landelijk - -
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 2.800
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen - -
streekgemeenten - -
aandeel in lasten federatie - -
overige lasten en baten - -
189.770 255.785
Saldo baten lasten -45.516 - -94.821
Voorziening onderhoud* (via resultaat) 46.500
Rekeningresultaat -45.516 - -48.321
Pastoraat/nieuw beleid 47.750 48.500
Overige toevoegingen/onttrekkingen -2.250 -
Toelichting
De begroting 2019 is opgesteld in lijn met de begroting 2018 en de realisatie 2017. Het saldo bedraagt ca
€ 45.500 negatief. Dit begrote tekort zal worden opgevangen door de hiervoor gevormde
bestemmingsreserve Pastoraat/Nieuw Beleid.
De begroting 2019 is opgesteld op basis van de begroting 2018 en de realisatie 2017. De belangrijkste
wijzigingen ten opzichte van de begroting 2018 zijn:
 Er zijn minder onderhoudswerkzaamheden gepland, de begrote baten en lasten zijn lager
 De post pastoraat is geïndexeerd met ca 4%.
 Er zijn minder kosten begroot voor ondersteunend pastoraal werk
 Er zijn kosten begroot voor een folder en een vrijwilligersdag.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij Jeroen van der Meer, 2019
De onderstaande begroting 2019 is conform planning eind 2018 vastgesteld in de Kerkenraad. Hierna is
deze begroting gepubliceerd in het kerkenblad en ter inzage gelegd. Momenteel ligt de begroting ter
definitieve goedkeuring voor aan het Regionaal College van Beheerszaken. Hoewel het niet de
verwachting is, kan de begroting 2019 nog wijzigen.
Begroting Begroting
2019 2018
Credit (Baten)
baten onroerende zaken 7.500 7.324
rentebaten en dividenden 4.635 5.310
opbrengsten uit stichtingen /kassen en fondsen - -
bijdrage levend geld 103.010 101.900
door te zenden collecten - -
bijdrage stichting 15.000 15.000
overige bijdrages 14.109 31.430
144.254 160.964
Debet (Lasten)
Lasten monumentaal kerkgebouw 54.850 116.350
pastorie(ën) 2.350 2.200
niet-monumentaal orgel - -
afschrijvingen 4.110 4.110
Pastoraat 90.250 86.800
lasten kerkdiensten,catechese,etc 6.000 6.000
verplichtingen/bijdragen andere organen 8.705 8.950
salarissen en vergoedingen 3.900 14.900
overige kosten personeel/vrijwiliigers 4.500 1.500
kosten beheer en administratie 12.605 9.675
rentelasten/bankkosten 2.500 2.500
Diaconaal werk regionaal/provincionaal/landelijk - -
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 2.800
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen - -
streekgemeenten - -
aandeel in lasten federatie - -
overige lasten en baten - -
189.770 255.785
Saldo baten lasten -45.516 - -94.821
Voorziening onderhoud* (via resultaat) 46.500
Rekeningresultaat -45.516 - -48.321
Pastoraat/nieuw beleid 47.750 48.500
Overige toevoegingen/onttrekkingen -2.250 -
Toelichting
De begroting 2019 is opgesteld in lijn met de begroting 2018 en de realisatie 2017. Het saldo bedraagt ca
€ 45.500 negatief. Dit begrote tekort zal worden opgevangen door de hiervoor gevormde
bestemmingsreserve Pastoraat/Nieuw Beleid.
De begroting 2019 is opgesteld op basis van de begroting 2018 en de realisatie 2017. De belangrijkste
wijzigingen ten opzichte van de begroting 2018 zijn:
 Er zijn minder onderhoudswerkzaamheden gepland, de begrote baten en lasten zijn lager
 De post pastoraat is geïndexeerd met ca 4%.
 Er zijn minder kosten begroot voor ondersteunend pastoraal werk
 Er zijn kosten begroot voor een folder en een vrijwilligersdag.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij Jeroen van der Meer,
terug
 
 
ANBI-gegevens
De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.
 
Dienst live volgen
De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.
 
Kerkdienst gemist?

Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk  woensdag 8 januari. Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.