De Gemeente

Samen kerk zijn
Beeldbepalend voor Overschie is de Grote Kerk aan de Schie. De toren zie je al van ver. Bijna 1000 jaar geleden kwamen op deze plek al mensen samen om tot God te bidden. Nog steeds staat op deze zelfde plek een kerk. Iedere zondagmorgen om 10.00 uur houden we een kerkdienst. We proberen van de kerkdienst een feest te maken. Het hart van ons geloof is het Evangelie van Jezus Christus. Rondom Hem vormen we een gemeenschap van mensen die oog hebben voor elkaar en voor onze opdracht in de wereld. Voor de allerkleinsten is er kinderoppas. Ook is er kindernevendienst en regelmatig jongerennevendienst

Samen leven
In de kerk zijn we allemaal geroepen om met elkaar mee te leven. Een luisterend oor te hebben voor elkaar. Toch zijn er ook mensen in het bijzonder daartoe geroepen: De ouderlingen, pastoraal medewerkers en de kerkelijk werker. De namen van uw pastorale team en van de kerkenraad vindt u in dit boekje. Wij willen graag bij u op bezoek komen om te horen hoe het met u is. In de situatie zonder vaste voorganger is het pastoraal werk tijdelijk anders ingericht. U kunt hier lezen hoe. Leden van het KVW (Kerkelijk Vrijwilligers Werk) doen ook zeer veel goed werk! Zij bezoeken met name de ouderen in de gemeente.
 
Samen eten
U bent één maal per maand van harte welkom in de Grote Kerk om samen te eten. In principe elke tweede woensdag van de maand staat een maaltijd om 18.00 uur voor u klaar. Woendag 14  juni is er weer eten in de kerk Voor € 10- per persoon zal de maaltijd uit een barbeque bestaan.  Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ook gasten zijn van harte welkom. U kunt zich opgeven bij dhr. Jan Kok, tussen 18.00 uur en 19.00 uur tel 010-4623635 of 0614965908 of per mail: j.kok9@chello.nl.
 
Samen praten
Komende winter worden er buurtgesprekken georganiseerd. Bij iemand aan huis nodigen we een aantal buurtgenoten uit om zo de geloofsgemeenschap te versterken. De wijkouderling organiseert de avond. Als u deze winter aan een buurtgesprek (groothuisbezoek) wilt meedoen, kunt u dit aangeven bij uw wijkouderling. Data van de buurtgesprekken vindt u bij de wijkindeling verder in deze gids.
 
 

Samen40+
Al jarenlang komt een groep gemeenteleden bijeen voor gesprekken over alles wat met geloof te maken heeft. Het was een 30+ kring, inmiddels is het een 40+ kring. Er komen telkens nieuwe mensen bij. Ook u bent van harte welkom, als u zit tussen de 35 en de 50 jaar.                                          
Informatie via scriba@grotekerkoverschie.nl      
                                                                                                                
Samen met moslims
In samenwerking met de Stichting Islam en Dialoog worden er vanuit onze gemeente avonden georganiseerd van ontmoeting tussen christenen en moslims. Dit vraagt van alle deelnemers een houding van empathie en echte openheid voor de ander. Tegelijk ontdek je zo het bijzondere van het christelijk geloof.
Contactpersoon Ed de Graaff: eddegraaff@kpnplanet.nl.
 
Samen leren
Catecheses gaan niet door zo lang er geen nieuwe vaste predikant is.
 
Samen spelen
Onder verantwoordelijkheid van het CJV Overschie zijn er op dinsdag- en woensdagavond clubs voor kinderen. Eens per maand op vrijdagavond een avond voor tieners en in de zomervakantie een leuk kamp. Voor info: www.cjvoverschie.nl
 
Samen op vakantie zonder koffer
Speciaal voor ouderen is er ieder jaar een vakantieweek.

Diaconie

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de bijbelse boodschap.
In Overschie gebeurt dit op meerdere manieren, zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Voorbeelden zijn het Eten in de Kerk, vakanties voor ouderen (zie hierboven) en inzamelacties. In het beleidsplan staat beschreven hoe het diaconale werk in zijn werk gaat

Op dit moment is de jaarrekening 2021 nog niet beschikbaar. Dit komt als gevolg van overdracht van de werkzaamheden naar derden. Onze verwachting is dat de conceptcijfers beschikbaar zullen zijn medio augustus/september.
.

De mens in de kerk

Een gemeente leer je kennen door gemeenteleden te ontmoeten. Daarom hieronder interviews met gemeenteleden, die eerder in het kerkblad hebben gestaan.
Daaronder vindt u de link met een documentaire over onze gemeente die op de regionale TV is uitgezonden in een serie over gebedshuizen in Rotterdam.

IN GESPREK MET...Bram Scholten

In gesprek met Bram Scholten
 
Op tijd in de ochtend zitten we aan de koffie, Bram, Nel en ik, op een leuk plekje aan de Mauritssingel. Het is zonnig weer en straks wil Bram nog naar zijn tuin. Dat hij in zijn jonge jaren wel eens ondeugend is geweest, dat glinstert nog in zijn ogen.
 
 
Lees meer 

IN GESPREK MET... Ditje Ouwendijk

In gesprek met    Ditje Ouwendijk
Een ruim en licht appartement in De Lagenban, ingericht in landelijke stijl met zachte kleuren en met zijden bloemen geschikt in enkele vazen. Henk luistert mee en zet koffie. Als enige krijg ik van hem de koffie in een Engels kopje. Er ligt – begrijpelijk – een schaduw over ons gesprek. Het is bijna de sterfdag van dochter Marianne. Maar er ook woorden van troost en kracht!
 
 

Lees meer 

Video Station R

ANBI-gegevens

De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.

Dienst live volgen

De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.

Kerkdienst gemist?


Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk . Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.