De Gemeente

Samen kerk zijn
Beeldbepalend voor Overschie is de Grote Kerk aan de Schie. De toren zie je al van ver. Bijna 1000 jaar geleden kwamen op deze plek al mensen samen om tot God te bidden. Nog steeds staat op deze zelfde plek een kerk. Iedere zondagmorgen om 10.00 uur houden we een kerkdienst. We proberen van de kerkdienst een feest te maken. Het hart van ons geloof is het Evangelie van Jezus Christus. Rondom Hem vormen we een gemeenschap van mensen die oog hebben voor elkaar en voor onze opdracht in de wereld. Voor de allerkleinsten is er kinderoppas. Ook is er kindernevendienst en regelmatig jongerennevendienst

Samen leven
In de kerk zijn we allemaal geroepen om met elkaar mee te leven. Een luisterend oor te hebben voor elkaar. Toch zijn er ook mensen in het bijzonder daartoe geroepen: De ouderlingen, pastoraal medewerkers en de kerkelijk werker. De namen van uw pastorale team en van de kerkenraad vindt u in dit boekje. Wij willen graag bij u op bezoek komen om te horen hoe het met u is. In de situatie zonder vaste voorganger is het pastoraal werk tijdelijk anders ingericht. U kunt hier lezen hoe. Leden van het KVW (Kerkelijk Vrijwilligers Werk) doen ook zeer veel goed werk! Zij bezoeken met name de ouderen in de gemeente.
 
Samen eten
U bent één maal per maand van harte welkom in de Grote Kerk om samen te eten. In principe elke tweede woensdag van de maand staat een maaltijd om 18.00 uur voor u klaar. Woendag 12 juni is er een maaltijd in de kerk Voor € 9,00 per persoon . Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. U kunt zich opgeven bij Mw, Marijte Rienks marijte.rienks@gmail.com tel: 0622642781 

Samen praten

Komende winter worden er buurtgesprekken georganiseerd. Bij iemand aan huis nodigen we een aantal buurtgenoten uit om zo de geloofsgemeenschap te versterken. De wijkouderling organiseert de avond. Als u deze winter aan een buurtgesprek (groothuisbezoek) wilt meedoen, kunt u dit aangeven bij uw wijkouderling. Data van de buurtgesprekken vindt u bij de wijkindeling verder in deze gids.
 

Samen40+
Al jarenlang komt een groep gemeenteleden bijeen voor gesprekken over alles wat met geloof te maken heeft. Het was een 30+ kring, inmiddels is het een 40+ kring. Er komen telkens nieuwe mensen bij. Ook u bent van harte welkom, als u zit tussen de 35 en de 50 jaar.                                          
Informatie via scriba@grotekerkoverschie.nl      
                                                                                                                
Samen met moslims
In samenwerking met de Stichting Islam en Dialoog worden er vanuit onze gemeente avonden georganiseerd van ontmoeting tussen christenen en moslims. Dit vraagt van alle deelnemers een houding van empathie en echte openheid voor de ander. Tegelijk ontdek je zo het bijzondere van het christelijk geloof.
Contactpersoon Ed de Graaff: eddegraaff@kpnplanet.nl.
 
Samen leren
Catecheses gaan niet door zo lang er geen nieuwe vaste predikant is.
 
Samen spelen
Onder verantwoordelijkheid van het CJV Overschie zijn er op dinsdag- en woensdagavond clubs voor kinderen. Eens per maand op vrijdagavond een avond voor tieners en in de zomervakantie een leuk kamp. Voor info: www.cjvoverschie.nl
 
 

terug

ANBI-gegevens

De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.

Dienst live volgen

De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.

Kerkdienst gemist?


Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk . Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.