profielschets predikant

Profielschets predikant Protestantse Gemeente Rotterdam-Overschie
voor het beroepingswerk
De predikant die wij zoeken.
We zijn op zoek naar een predikant die met plezier de Bijbelse boodschap communiceert en kan
vertalen naar de wereld en de uitdagingen van vandaag door middel van preek en liturgie. Die oog
heeft voor het pluriforme karakter van de gemeente en de communicatieve vaardigheden bezit om
meerdere doelgroepen aan te spreken, waaronder jonge gezinnen en kinderen.
De predikant die wij zoeken is een inspirerende voorganger met een levend geloof. Hij of zij belijdt
dat Jezus Christus Heer en Verlosser is en houdt van de kerk. Hij of zij is in staat om de gemeente uit
te dagen en te begeleiden om naar buiten gericht te zijn in maatschappelijke contacten.
Als persoon is de predikant een sterke verbinder, die met verschillen kan omgaan. We vinden het
belangrijk dat een predikant toegankelijk is in contacten en initiatiefrijk is.
Wat ga je doen?
• Voorgaan in de kerkdiensten;
• 2e voorzitter zijn van de kerkenraad
• Leiding geven aan pastorale werkgroepen en vrijwilligers
• De trend van vernieuwing in de gemeente voortzetten
• De inhoudelijke verantwoordelijkheid dragen over de nieuwe pioniersplek
• Samen met de kerkenraad de samenwerking onderhouden met de Nederlands Gereformeerde
Kerk (NGK).
Wie zijn wij?
We zijn een gemeente met aandacht voor elkaar. We ontmoeten elkaar graag tijdens de kerkdienst
en het koffie drinken daarna. Vriendelijkheid en gastvrijheid kenmerken ons. Veel oudere
gemeenteleden wonen hun hele leven, of een groot deel daarvan, in Overschie en zijn in de kerk
vaak met elkaar opgegroeid en nog steeds actief. De onderlinge banden zijn stevig. Veel
gemeenteleden hechten waarde aan traditie en de Grote Kerk waar we samen komen.
We zijn met elkaar op zoek naar een manier van kerk-zijn die past bij de wereld van vandaag. We
willen een kerk zijn waar jonge mensen zich welkom en aangesproken voelen. Wij hebben de
afgelopen jaren veel energie gestoken in het werven en binden van nieuwe leden, met name
gezinnen, o.a. door de Kliederkerk Overschie. De gemeente wil graag een levende gemeente zijn en
blijven en zoekt naar mogelijkheden om van betekenis te zijn voor Overschie. Hierbij werken we
goed samen met de andere christenen en kerken (vooral de NGK) in Overschie. In samenwerking met
de NGK starten we in 2022 met een pioniersplek met een diaconaal karakter.
Over Overschie en de gemeente
• Overschie is een stadswijk met een dorps karakter in Rotterdam, betrokken bij de stedelijke
problematiek en centrale organisaties.
• De gemeente kent 830 leden, waarvan 305 belijdende leden. Zij komt samen in de Grote
Kerk van Overschie.
• De leeftijdsopbouw van de gemeente is: 0-20 jaar 48, 21-40 jaar 165, 41-60 jaar 225, 61-80
jaar 280, 81+jaar 113 leden.
• Op zondagmorgen zijn er gemiddeld 50-100 kerkgangers en via Kerkdienstgemist kunnen
gemeenteleden de dienst volgen.
• In de zondagse eredienst klopt het hart van het gemeente-zijn. Wij staan open voor muzikale
vernieuwingen. Naast het orgel willen wij meerdere instrumenten en zangers inzetten om de
gemeentezang te begeleiden.
• Veel vrijwilligers zijn actief bij activiteiten van de kerk. Zo wordt er voor de ouderen een
weekafsluiting in de woonzorgcentra in Overschie georganiseerd. Voor gezinnen met
kinderen in de wijk is er de Kliederkerk. Verder zijn er diverse bijbel- en leeskringen.
• De Stichting Grote Kerk organiseert en faciliteert niet-kerkelijke activiteiten in de Grote Kerk
om bij te dragen aan de onderhoudskosten van het gebouw.
Wat bieden wij?
• Een fulltime predikantsplaats
• Op Prof. Bolklaan 22 is een ruime pastorie met een heerlijke tuin beschikbaar.

Kijk onder downloads om de tekst te printen
terug

ANBI-gegevens

De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.

Dienst live volgen

De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.

Kerkdienst gemist?


Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk . Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.